Andra föreningar på Husarö

ANDRA FÖRENINGAR PÅ HUSARÖ
Husarö Samfällighetsförening
Husarö Samfällighetsförening (HSF) omfattar alla fastigheter på ön samt några fastigheter på intilliggande öar. HSF ansvarar för ångbåtsbryggan och för förvaltningen av vissa samfällda vägar.
Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening
År 2013 slogs de två föreningarna Husarö Lotsmuseum och Husarö Hembygdsförening ihop till en förening med namnet Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening.
Lotsmuseet på Husarö är unikt. De omfattande samlingarna beskriver såväl lotsningen som skärgårdslivets historia. Museet är en mans verk. Åke Öhman – som gick bort år 2009 – hade i många år samlat på föremål och byggt upp museet. Åke hade också bedrivit omfattande forskning bl. a. i lotsningens historia.

Mer om Husarö, Lotsmuseet, Lanthandeln, Skoutkåren, aktiviteter och våra föreninger hittar du på: Husarö.se