Om Husarö

VÄLKOMMEN TILL HUSARÖ!
Till dig som nyligen slagit dig ner här på Husarö säger vi: Varmt välkommen! Välkommen till ön, till Husarö Östergårds Samfällighetsförening (HÖSF) och till en trivsam och avkopplande samvaro! Vi hoppas och tror att du kommer att trivas här. I detta informationsblad finner du en hel del matnyttigt. Och för dig som redan funnit din plats på denna fina ö kan detta blad också vara till nytta.
Först lite allmän information om Husarö. Och sedan information om samfällighetsföreningen (HÖSF) och om andra föreningar på Husarö.

HUSARÖ – EN UTPOST MOT YTTERSKÄRGÅRDEN
Husarö var en lotsplats fram till 1912. Lotsar fanns på Husarö redan på 1400-talet. Hundra år senare bodde här en styrman som fick skattebefrielse mot att han lotsade kungens skepp. 1740 fick Husarö status som officiell lotsplats samtidigt som farleden flyttades en bit inomskärs, förbi Finnhamn. Under segelfartygens tid lotsade husarölotsarna fartygen norrut till Furusund och söderut till Sandhamn. I början av 1800-talet sysselsatte lotsplatsen femton lotsar, efterhand blev de färre och 1912 lades lotsplatsen ner. Sommargäster har det funnits på ön sedan ångbåtarna började med reguljärtrafik 1881. [Källa: www.husaro.se]

HUSARÖ – INTE FÖR STOR OCH INTE HELLER FÖR LITEN
Husarö, som ligger i Österåkers kommun, är ungefär 2,5 km lång. Till fots kan man gå på upptäcktsfärd på ön. Det finns mycket att se. Västra delen av ön är i stort sett obebyggd, medan den östra delen är mer bebyggd. Kulturlandskap med ängar och lövträd, som skiftar under vandringen till vacker tallskog och släta klippor. Bebyggelsen sträcker sig sällan ner till stränderna, till skillnad från många andra bebyggda öar i skärgården.
På sommaren är det olika aktiviteter på ön, såsom midsommarfirande, jympa, fotboll och annat. Sista lördagen i juli varje år firas Husarödagen med bland annat Husarömaran, skärgårdsmarknad och visning av lotsmuseet i Sundströmska lotsgården.
Med egen båt hittar du flera smultronställen i utskärgården. Efter ett par timmars segling rakt österut når man Kallskär och norrut ligger Svartlöga som är värda ett eller flera besök. Utanför Gråskär finns en sälkoloni. I gattet söder om Ekskär tar du upp strömmingen till midsommar. I Kallviken på öns nordöstra ände finner du härliga klippbad. På vintern är det, om isläget tillåter, möjligt att ta sig till andra öar, men se upp för svag is nordost om Särsö, där ständiga strömmar råder.

VÅRDA VÅR VACKRA Ö!
Dricksvatten
I marken under våra fastigheter, vägarna och grönområdet finns gemensamt färskvatten lagrat i sand och berg i olika mängd beroende på årstid; under sommaren i liten mängd och under höst och vår i större mängd. Mängden vatten som samlas i bergets sprickor är framförallt beroende på mängden nederbörd och sandens eller moränens lagringskapacitet. Var sparsam med vattnet och varsam med hantering av oljor, bensin, avfall, fekalier, avlopp etc. då detta direkt påverkar grundvattnet i området.
Sophantering och komposter
Österåker kommun kan ge dig information om hur du gör med exempelvis latrinkompost och grovsopor. Se även kommunens webbplats: www.osteraker.se