GA1 Trygg Hansa
Välkommen till Östergården!
GA1 Trygg Hansa
Ga2 Sandholmstranden
Njut av vår fina sandstrand!
Ga2 Sandholmstranden
GA 3 bryggan dagtid
GA 3 bryggan dagtid
GA4 utsiktsplats
GA4 utsiktsplats
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
Ga2 Sandholmstranden
Ga2 Sandholmstranden
previous arrow
next arrow

HUSARÖ ÖSTERGÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÖSF

Vår förening

Längs Husarös sydöstra strand ligger Östergårds samfällighetsförening. Tillsammans förvaltar vi vägar, bryggor, grönområden med vacker tallskog och fina stränder. 

Föreningen bildades 2003 efter en anläggningsförrättning av Lantmäteriet. Alla fastighetsägare i området är automatiskt medlemmar. 

Vi har fem gemensamhetsanläggningar som utifrån sina ändamål måste förvaltas på bästa sätt. 
Vägar (GA:1)
Bryggor (GA: 2, GA:3, GA:4)
Grönområde (GA:5)

Föreningens verksamhet gäller under samfällighetslagen, anläggningsbeslutet och föreningens stadgar. Föreningsstämman är högsta beslutande organ och utser styrelsen som leder verksamheten.

Anläggningsbeslut
Länk: Anläggningsbeslut för Husarö GA1-GA5

Länk: Byggplanekarta 1967

Länk: Byggplan 1972

Länk: Byggnadsplanebestämmelser 1967

Föreningsstämman

På föreningsstämman i april beslutar vi medlemmar hur vi vill att verksamheten skall fungera. Det är viktigt att närvara vid mötet för att hålla sig uppdaterad och kunna påverka.

Stämman beslutar bland annat om budget och debitering av avgifter samt väljer styrelse. Som medlem kan du komma  med förslag genom att lämna en motion till styrelsen senast den sista februari.

Varje fastighet har en röst, även om fastigheten har flera delägare.

Föreningens Stadgar
Länk: Stadgar uppdaterade 2018-04-28

Styrelsen

Styrelsens arbete rör framför allt våra gemensamhetsanläggningar och att verka för gott samarbete och trevlig samvaro i föreningen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Mejla kontakt@husaro.org

Beslutsprocessen

Arbetet i vår samfällighet styrs av lagar och regler. Syftet är att säkerställa att demokratiska principer upprätthålls och att varje medlems rättigheter till inflytande beaktas.

På våra möten i styrelsen diskuterar vi ofta frågeställningar av denna karaktär, och får också frågor från medlemmarna. Som ett sätt att inom styrelsen uppnå en enad syn i dessa frågor kommer vi att sammanställa beskrivningar som utgör styrelsens uppfattning och tolkning i frågor där vi bedömt det som extra viktigt att en samsyn föreligger.

Syftet med beskrivningarna är således att fortlöpande manifestera ett konsensus i vissa frågor där det är angeläget att vi är eniga. Dokumenten kommer att hållas levande och fortlöpande uppdateras vartefter erfarenheter gör oss klokare och insikten växer.

Först ut är en beskrivning av hur beslut fattas i samfälligheten, omröstningsregler m.m:

Länk: Beslutsprocessen i samfälligheten