Östergårdens författare

Liv i Stockolms och Ålands skärgård
av Mary Lindstedt 2003

Ett levnadsöde
av Lars Öhman 1991
Fakta och skrönor om Husarö
av Lars Öhman 1992