Info från styrelsen

Stämma, bryggfest och arbetsdag 2023

Årsstämman äger rum lördagen den 29 april klockan 13:00 i bystugan. Motioner till stämman vill vi få in senast den 28 februari. Skicka dem till fredrik@nordstrand.se Bryggfesten blir lördagen den 22 juli och arrangeras av GA:3 Arbetsdagen blir lördagen den 7 oktober.

Bara sötvatten i bastun

Tänk på att alltid använda sötvatten när ni vattnar bastun. Saltvatten skapar omedelbart rost, vilket hände i somras tyvärr. Och kom ihåg att sista bokningstiden slutar klockan 22. Inget nattsudd i bastun alltså.

Stämma och arbetsdag 2021

Årsstämman äger rum den 26 april. Eftersom pandemin verkar fortsätta har styrelsen beslutat att genomföra stämman digitalt och med ombud för medlemmarna på samma sätt som förra året. Arne Ringheim har erbjudit sig vara ombud även denna gång. Motioner skickas senast den 26 februari till: lisbeth.petre@hotmail.com Städdagen blir lördagen den 9 oktober.

Viktig information angående årets föreningsstämma!

Hej alla medlemmar i Husarö Östergård! Situationen för sammankomster är, som alla känner till, speciell nu under coronapandemin/covid-19. Genomförandet av årets stämma kommer därför i år att ske på ett annorlunda sätt. Se nedan. Riksdagen har beslutat om en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen trädde i …

Viktig information angående årets föreningsstämma! Läs mer »

Viktiga datum 2020

Årsstämman äger rum den 2 maj klockan 13.00 i bystugan som vanligt. Motioner vill vi ha in senast den 29 februari till: lisbeth.petre@hotmail.com Städdagen blir den 10 oktober.      

En lyckad arbetsdag!

Årets arbetsdag blev lyckad på alla sätt. Tack alla som kom (rekordmånga?)! Vi gjorde ett fantastiskt jobb över hela området: forslade bort kubbar, grenar och ris. Tack vare det gynnsamma vädret kunde vi elda upp nästan allt. Kubbar finns fortfarande att hämta på området för den som inte redan har ett överfullt vedförråd. Icke att …

En lyckad arbetsdag! Läs mer »