Stämma och arbetsdag 2022

Årsstämman äger rum lördagen den 30 april. Vi siktar på att vara i bystugan men ger möjlighet för den som inte är på plats att delta digitalt eller via ombud. Om pandemin förvärras kan mötet bli helt digitalt som förra året. Vi avvaktar och ser och hör av oss med mer information längre fram.

Motioner till stämman vill vi få in senast den 27 februari. Skicka dem till lisbeth.petre@hotmail.com

Arbetsdagen blir lördag 8 oktober.