Stämma, bryggfest och arbetsdag 2023

Årsstämman äger rum lördagen den 29 april klockan 13:00 i bystugan.

Motioner till stämman vill vi få in senast den 28 februari. Skicka dem till fredrik@nordstrand.se

Bryggfesten blir lördagen den 22 juli och arrangeras av GA:3

Arbetsdagen blir lördagen den 7 oktober.