Stämman 2 maj framskjuten på grund av Coronaviruset

Med hänsyn till den information som nu finns om spridningen av coronaviruset/covid-19 i Stockholm och Sverige har styrelsen beslutat att skjuta fram stämman som skulle ha ägt rum den 2 maj 2020.

I dagsläget kan vi inte sätta ett nytt datum utan återkommer om det längre fram. Dokument och kallelse till stämman har vi dock valt att redan nu skicka ut via mejl. Dokumenten finns även här på hemsidan under Stämmor.