Välkomna till årsstämma 28 april, 13.00-15.00 i Bystugan

Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma

Bilaga 1-Förvaltningsberättelse 2018A

Bilaga 2-Bokslut 2017A

Bilaga 3-Revisonsberättelse 2018A 

Bilaga 4-Underhålls-och-förnyelseplan-2018A Bilaga 5-Budget 2018A

Bilaga 6-Debiteringslängd 2018 HÖSF-preliminär-att fastställas 18-04-28

Bilaga 7-Valberedningens förslag stämman 2018 

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2018-04-28

Välkomna!

Mvh

Styrelsen