Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 25 april 2015 kl 13.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Dagordning HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Blankett för fullmakt

Bilagor:

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse HÖSF 2014

Bilaga 2 Bokslut HÖSF 2014

Bilaga 3 Revisionsberättelse HÖSF avseende 2014

Bilaga 3A Uttalande från HÖSFs styrelse till revisorn avseende 2014

Bilaga 4 Styrelsens förslag till Uppdragsbeskrivning för HÖSFs valberedning

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan HÖSF

Bilaga 6 Budget HÖSF 2015

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF 2015 (preliminär)rev B

Bilaga 8 Valberedningens förslag val 2015

 

MVH Styrelsen