Save the date!

För Höststäddagen!
Lördagen den 15 Oktober kl 10.00
Städar vi våra gemensamma grönområden.