Protokoll HÖSF årsstämma 28 april 2018

Stämmoprotokoll, röstlängd, debiteringslängd och övriga handlingar från stämman finns nu tillgängliga under fliken Stämmor/Stämma 2018-04-28

MVH styrelsen