Stämman 2 maj framskjuten på grund av Coronaviruset

Med hänsyn till den information som nu finns om spridningen av coronaviruset/covid-19 i Stockholm och Sverige har styrelsen beslutat att skjuta fram stämman som skulle ha ägt rum den 2 maj 2020.

I dagsläget kan vi inte sätta ett nytt datum utan återkommer om det längre fram. Dokument och kallelse till stämman har vi dock valt att redan nu skicka ut via mejl. Dokumenten finns även här på hemsidan under Stämmor.

En lyckad arbetsdag!

Årets arbetsdag blev lyckad på alla sätt. Tack alla som kom (rekordmånga?)! Vi gjorde ett fantastiskt jobb över hela området: forslade bort kubbar, grenar och ris. Tack vare det gynnsamma vädret kunde vi elda upp nästan allt. Kubbar finns fortfarande att hämta på området för den som inte redan har ett överfullt vedförråd. Icke att förglömma var korvgrillningen med Ola Svensson som grillmästare.