GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning av personuppgifter i kraft (GPDR). Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening behandlar och lagrar endast absolut nödvändiga uppgifter om föreningens medlemmar, som Fastighet, Fastighetsägare och Adressuppgifter.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening använder medlemmars personuppgifter för föreningens arbete med kommunikation och för utdebitering.

Föreningen lämnar inte uppgifterna vidare.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening tillämpar enligt GPDRs uppgiftsminimering, dvs föreningen tar endast in den information som är absolut nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som är nödvändig för föreningens medlemmar.

Den information, som Husarö  Östergårds Samfällighetsförening behöver om medlemmarna, beskrivs ovan. Inga andra uppgifter registreras och lagras.

Medlemmens personuppgifter raderas så snart föreningen får vetskap om att personen inte längre är medlem i Husarö Östergårds Samfällighetsförening.