Höststäddag

Välkomna till höststaddagen den 7 Oktober.

Vi samlas som vanligt kl 10:00 vid GA-2

Välkomna!

Styrelsen

För dig som inte kan komma på arbetsdagen. Välj arbetsområde här:

Arbetsområden-GA-5_Priolista 

Meddela gärna vad du vill göra till Anita