Höst Städdag!

Lördagen den 17 oktober träffas vi för att städa våra gemensamma marker.
Vi samlas vid GA:3 bryggan kl 9.30.
För att planera korvinköp etc ber vi att meddela hur många från er fastighet som kommer att delta till: mattias.dungmar@gmail.com
IMG_2991
Hälsningar
Styrelsen