GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning av personuppgifter i kraft (GPDR). Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening behandlar och lagrar personuppgifter för föreningens medlemmar, till exempel namn och kontaktuppgifter samt ägd fastighet.

Insamlingen av personuppgifter görs i samtycke enligt paragraferna Avtal och Rättslig förpliktelse. Information används i förningens arbete för informationsspridning, hantering av årsstämma, utdebitering av avgifter samt bokföring.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening tillämpar enligt GPDRs uppgiftsminimering, dvs föreningen tar endast in den information som är absolut nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som är nödvändig för föreningens medlemmar.

Informationen lagras digitalt hos webhotellet Oderland i enlighet med deras Personuppgiftbiträdesavtal. Medlemmens personuppgifter uppdateras/raderas då förändring av ägande av fastighet sker. All information raderas inte omedelbart, viss information raderas enligt villkoren i bokföringslagen.

För all registrering gäller att den som registreras har rätt att få tillgång till sina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall även raderade. Den registrerade har även rätt att begränsa eller motsätta sig viss behandling av personuppgifterna. Den registrerade har också rätt att få en kopia av sina uppgifter (som på detta vis även kan migreras till andra system) och att klaga på samfällighetens behandling av uppgifterna hos Datainspektionen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen