Föreningsstämmans protokoll!

Här bifogas Föreningsstämmans justerade protokoll.

Protokoll, närvarolista och alla bilagor i samma dokument.

Justerat protokoll Årsstämma 25 april 2015 inkl bilagor & närvarolista

MVH Styrelsen