Föreningsstämmans protokoll!

Här bifogas föreningstämmans justerade protokoll.
Stämmoprotokoll_2016-04-23

Styrelsen