Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 23 april 2016 kl 14.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse_förslag till dagordning föreningsstämma HÖSF 2016-04-23

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016

Bilagor:

Bilaga 1_Förvaltningsberättelse 2015

Bilaga 2. Husarö Östergård Samfällighetsförening – Bokslut 2015

Bilaga 4_Grönområdesplan Husarö Östergårds Samfällighet (16-03-16)

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan 2016 rev B

Bilaga 6. Budget 2016

Bilaga 7 Debiteringslängd 2016 Husarö Östergårds Samfällighetsförening (preliminär, 16-02-22) rev B

Bilaga 8_Valberedningens förslag stämman 2016

MVH Styrelsen

Rättelse & Komplettering till bilagorna 2016-04-07:

Bilaga 1. Förvaltningsberättelse Hösf 2015 rättad sid 1

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Rekommendation från revisor 160401

MVH Styrelsen