Höststäddag

Välkomna till höststaddagen den 7 Oktober.

Vi samlas som vanligt kl 10:00 vid GA-2

Välkomna!

Styrelsen

För dig som inte kan komma på arbetsdagen. Välj arbetsområde här:

Arbetsområden-GA-5_Priolista 

Meddela gärna vad du vill göra till Anita

Save the date!

För Höststäddagen!
Lördagen den 15 Oktober kl 10.00
Städar vi våra gemensamma grönområden.

Höst Städdag!

Lördagen den 17 oktober träffas vi för att städa våra gemensamma marker.
Vi samlas vid GA:3 bryggan kl 9.30.
För att planera korvinköp etc ber vi att meddela hur många från er fastighet som kommer att delta till: mattias.dungmar@gmail.com
IMG_2991
Hälsningar
Styrelsen