Protokoll HÖSF årsstämma 28 april 2018

Stämmoprotokoll, röstlängd, debiteringslängd och övriga handlingar från stämman finns nu tillgängliga under fliken Stämmor/Stämma 2018-04-28

MVH styrelsen

Välkomna till årsstämma 28 april, 13.00-15.00 i Bystugan

Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma

Bilaga 1-Förvaltningsberättelse 2018A

Bilaga 2-Bokslut 2017A

Bilaga 3-Revisonsberättelse 2018A 

Bilaga 4-Underhålls-och-förnyelseplan-2018A Bilaga 5-Budget 2018A

Bilaga 6-Debiteringslängd 2018 HÖSF-preliminär-att fastställas 18-04-28

Bilaga 7-Valberedningens förslag stämman 2018 

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2018-04-28

Välkomna!

Mvh

Styrelsen

Uppdaterad fastighetskarta över Östergården

Uppdaterad med den nya fastigheten 1:57

/Styrelsen

Båtar på land

Vilken sommar vi fick uppleva! Härligt båtväder och ändå förblev några båtar kvar på land. Tanken med båtuppdragningsplatserna är att de ska användas till vinterförvaring av båtar, inte som en plats för långtidsförvaring av båtar som inte används. Över tiden skulle vi i så fall att få en väldig massa båtar liggande. Till nästa år vore det därför toppen om alla båtar som inte är tänkta att sjösättas flyttades till en mer lämplig plats för långtidsförvaring. Om ni inte har plats på den egna tomten kan säkert Östermännen hjälpa till med förvaring/bortforsling.

med varma hösthälsningar

Styrelsen

Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 23 april 2016 kl 14.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse_förslag till dagordning föreningsstämma HÖSF 2016-04-23

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016

Bilagor:

Bilaga 1_Förvaltningsberättelse 2015

Bilaga 2. Husarö Östergård Samfällighetsförening – Bokslut 2015

Bilaga 4_Grönområdesplan Husarö Östergårds Samfällighet (16-03-16)

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan 2016 rev B

Bilaga 6. Budget 2016

Bilaga 7 Debiteringslängd 2016 Husarö Östergårds Samfällighetsförening (preliminär, 16-02-22) rev B

Bilaga 8_Valberedningens förslag stämman 2016

MVH Styrelsen

Rättelse & Komplettering till bilagorna 2016-04-07:

Bilaga 1. Förvaltningsberättelse Hösf 2015 rättad sid 1

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Rekommendation från revisor 160401

MVH Styrelsen

Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 25 april 2015 kl 13.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Dagordning HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Blankett för fullmakt

Bilagor:

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse HÖSF 2014

Bilaga 2 Bokslut HÖSF 2014

Bilaga 3 Revisionsberättelse HÖSF avseende 2014

Bilaga 3A Uttalande från HÖSFs styrelse till revisorn avseende 2014

Bilaga 4 Styrelsens förslag till Uppdragsbeskrivning för HÖSFs valberedning

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan HÖSF

Bilaga 6 Budget HÖSF 2015

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF 2015 (preliminär)rev B

Bilaga 8 Valberedningens förslag val 2015

 

MVH Styrelsen

 

 

Avfallshantering på remiss!

Till medlemmarna i Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Hej!
Styrelsen för HÖSF har fått på remiss ett ärende rörande den framtida avfallshanteringen på Husarö och andra öar inom Österåkers kommun. Vid styrelsens sammanträde i söndags 12 okt beslutades att delge alla medlemmar bifogade dokument samt att ge tillfälle för medlemmarna att komma med synpunkter, kommentarer och/eller förslag till HÖSF:s styrelse, så att styrelsen därefter kan lämna ett yttrande till Roslagsvatten (antingen direkt eller via Nilas Österman såsom ordförande för Husarö Samfällighetsförening).
Skicka ditt svar till HÖSF:s styrelse senast fredag 31 oktober på följande mejladress:arne.ringheim@gmail.com
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för HÖSF
Arne Ringheim
Ordförande

Föreningsstämma

KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma, Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Datum: Lördagen den 26 april 2014 kl. 13:00
Plats: Bystugan på Husarö
Handlingarna skickas även till medlemmarna per e-­post

Välkomna!
Stockholm/Husarö
2014-­‐04-­‐03
Styrelsen

Här finner du Dagordningen och alla bilagor till stämman:

Dagordning föreningsstämma HÖSF 2014-04-26

Bilageförteckning

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse 2013

Bilaga 2 Bokslut 2013(1)

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2013

Bilaga 4 Underhållsplan brygganläggningar 2014

Bilaga 5.0 Underlag från P A Gerdin ang Älevarpsbryggan (2014-03-24)(1)

Bilaga 5.1 Beslutsunderlag inför stämman 2012 Anläggning av brygga Älevarp (mars 2012)(1)

Bilaga 5.2 Minnesanteckningar Planeringsmöte (2013-07-27)

Bilaga 6 Budget 2014

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF-2014

Bilaga 8 Val HÖSF 2014

Bilaga 9 Webbsidan

Bilaga 10 Informationsblad HÖSF 2014-03-26

Bilaga 11 Fullmakt(1)