Stämma och arbetsdag 2021

Årsstämman äger rum måndag den 26 april. Eftersom pandemin verkar fortsätta har styrelsen beslutat att genomföra stämman digitalt och med ombud för medlemmarna på samma sätt som förra året. Arne Ringheim har erbjudit sig vara ombud även denna gång.

Motioner skickas senast den 26 februari till: lisbeth.petre@hotmail.com

Städdagen blir lördagen den 9 oktober.

Viktig information angående årets föreningsstämma!

Hej alla medlemmar i Husarö Östergård!

Situationen för sammankomster är, som alla känner till, speciell nu under coronapandemin/covid-19. Genomförandet av årets stämma kommer därför i år att ske på ett annorlunda sätt. Se nedan.

Riksdagen har beslutat om en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen trädde i kraft 15 april i år och gäller till årets slut. Syftet med lagen är att motverka spridningen av det nya coronaviruset genom att begränsa antalet personer som vistas i samma lokal.

Enligt 10 § denna lag får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem. Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening har fattat beslut om att tillämpa 10 § innebärande att ett ombud får företräda fler än en medlem. Styrelsen vädjar till samtliga medlemmar att använda denna möjlighet och att i år avstå från att delta i föreningsstämman och att i stället lämna fullmakt till ett ombud.

Bystugan har visserligen många platser, men med tanke på att hålla avstånd från varandra är det inte så många som ryms. Styrelsen är därför tvungen att begränsa antalet deltagare i Bystugan för att hålla ett avstånd från varandra på minst 2 meter.

För att uppnå lagens syfte bör antalet ombud begränsas. Styrelsen har frågat Arne Ringheim om han kan ställa upp som ombud för medlemmarna. Arne är villig att åta sig att vara ombud. Arne har förklarat att han kommer att rösta för styrelsens och valberedningens förslag i de olika ärendena enligt kallelsen.

Den som vill kunna rösta på stämman med Arne som ombud måste fylla i en fullmakt. Den som vill ge en röstningsinstruktion till Arne måste ange det på fullmakten eller separat. Fullmakten måste vara Arne tillhanda senast fredag 12 juni via e-post.

Du/ni kan antingen
– scanna in den ifyllda fullmakten och mejla till Arne
– eller ta ett foto av ifylld fullmakt och mejla till Arne
– Om du inte har möjlighet till något av dessa alternativ kan du skriva av texten i fullmakten på ett papper och skriva under samt fota den och mejla till Arne: arne.ringheim@gmail.com

Stämman äger rum 13 juni klockan 10 i bystugan.

Stämman 2 maj framskjuten på grund av Coronaviruset

Med hänsyn till den information som nu finns om spridningen av coronaviruset/covid-19 i Stockholm och Sverige har styrelsen beslutat att skjuta fram stämman som skulle ha ägt rum den 2 maj 2020.

I dagsläget kan vi inte sätta ett nytt datum utan återkommer om det längre fram. Dokument och kallelse till stämman har vi dock valt att redan nu skicka ut via mejl. Dokumenten finns även här på hemsidan under Stämmor.

En lyckad arbetsdag!

Årets arbetsdag blev lyckad på alla sätt. Tack alla som kom (rekordmånga?)! Vi gjorde ett fantastiskt jobb över hela området: forslade bort kubbar, grenar och ris. Tack vare det gynnsamma vädret kunde vi elda upp nästan allt. Kubbar finns fortfarande att hämta på området för den som inte redan har ett överfullt vedförråd. Icke att förglömma var korvgrillningen med Ola Svensson som grillmästare.