Båtar på land

Vilken sommar vi fick uppleva! Härligt båtväder och ändå förblev några båtar kvar på land. Tanken med båtuppdragningsplatserna är att de ska användas till vinterförvaring av båtar, inte som en plats för långtidsförvaring av båtar som inte används. Över tiden skulle vi i så fall att få en väldig massa båtar liggande. Till nästa år vore det därför toppen om alla båtar som inte är tänkta att sjösättas flyttades till en mer lämplig plats för långtidsförvaring. Om ni inte har plats på den egna tomten kan säkert Östermännen hjälpa till med förvaring/bortforsling.

med varma hösthälsningar

Styrelsen