Avfallshantering på remiss!

Till medlemmarna i Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Hej!
Styrelsen för HÖSF har fått på remiss ett ärende rörande den framtida avfallshanteringen på Husarö och andra öar inom Österåkers kommun. Vid styrelsens sammanträde i söndags 12 okt beslutades att delge alla medlemmar bifogade dokument samt att ge tillfälle för medlemmarna att komma med synpunkter, kommentarer och/eller förslag till HÖSF:s styrelse, så att styrelsen därefter kan lämna ett yttrande till Roslagsvatten (antingen direkt eller via Nilas Österman såsom ordförande för Husarö Samfällighetsförening).
Skicka ditt svar till HÖSF:s styrelse senast fredag 31 oktober på följande mejladress:arne.ringheim@gmail.com
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för HÖSF
Arne Ringheim
Ordförande