Föreningsstämmans protokoll!

Här bifogas föreningstämmans justerade protokoll.
Stämmoprotokoll_2016-04-23

Styrelsen

Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 23 april 2016 kl 14.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse_förslag till dagordning föreningsstämma HÖSF 2016-04-23

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016

Bilagor:

Bilaga 1_Förvaltningsberättelse 2015

Bilaga 2. Husarö Östergård Samfällighetsförening – Bokslut 2015

Bilaga 4_Grönområdesplan Husarö Östergårds Samfällighet (16-03-16)

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan 2016 rev B

Bilaga 6. Budget 2016

Bilaga 7 Debiteringslängd 2016 Husarö Östergårds Samfällighetsförening (preliminär, 16-02-22) rev B

Bilaga 8_Valberedningens förslag stämman 2016

MVH Styrelsen

Rättelse & Komplettering till bilagorna 2016-04-07:

Bilaga 1. Förvaltningsberättelse Hösf 2015 rättad sid 1

Bilaga 3. Revisionsberättelse

Rekommendation från revisor 160401

MVH Styrelsen

Höst Städdag!

Lördagen den 17 oktober träffas vi för att städa våra gemensamma marker.
Vi samlas vid GA:3 bryggan kl 9.30.
För att planera korvinköp etc ber vi att meddela hur många från er fastighet som kommer att delta till: mattias.dungmar@gmail.com
IMG_2991
Hälsningar
Styrelsen

Föreningsstämmans protokoll!

Här bifogas Föreningsstämmans justerade protokoll.

Protokoll, närvarolista och alla bilagor i samma dokument.

Justerat protokoll Årsstämma 25 april 2015 inkl bilagor & närvarolista

MVH Styrelsen

Föreningsstämma för Husarö Östergårds Samfällighetsförening!

Kommer att hållas lördagen den 25 april 2015 kl 13.00

Plats: Bystugan på Husarö

Kallelse HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Dagordning HÖSF föreningsstämma 2015-04-25

Blankett för fullmakt

Bilagor:

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse HÖSF 2014

Bilaga 2 Bokslut HÖSF 2014

Bilaga 3 Revisionsberättelse HÖSF avseende 2014

Bilaga 3A Uttalande från HÖSFs styrelse till revisorn avseende 2014

Bilaga 4 Styrelsens förslag till Uppdragsbeskrivning för HÖSFs valberedning

Bilaga 5 Underhålls- och förnyelseplan HÖSF

Bilaga 6 Budget HÖSF 2015

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF 2015 (preliminär)rev B

Bilaga 8 Valberedningens förslag val 2015

 

MVH Styrelsen

 

 

Avfallshantering på remiss!

Till medlemmarna i Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Hej!
Styrelsen för HÖSF har fått på remiss ett ärende rörande den framtida avfallshanteringen på Husarö och andra öar inom Österåkers kommun. Vid styrelsens sammanträde i söndags 12 okt beslutades att delge alla medlemmar bifogade dokument samt att ge tillfälle för medlemmarna att komma med synpunkter, kommentarer och/eller förslag till HÖSF:s styrelse, så att styrelsen därefter kan lämna ett yttrande till Roslagsvatten (antingen direkt eller via Nilas Österman såsom ordförande för Husarö Samfällighetsförening).
Skicka ditt svar till HÖSF:s styrelse senast fredag 31 oktober på följande mejladress:arne.ringheim@gmail.com
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för HÖSF
Arne Ringheim
Ordförande

Föreningsstämma

KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma, Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Datum: Lördagen den 26 april 2014 kl. 13:00
Plats: Bystugan på Husarö
Handlingarna skickas även till medlemmarna per e-­post

Välkomna!
Stockholm/Husarö
2014-­‐04-­‐03
Styrelsen

Här finner du Dagordningen och alla bilagor till stämman:

Dagordning föreningsstämma HÖSF 2014-04-26

Bilageförteckning

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse 2013

Bilaga 2 Bokslut 2013(1)

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2013

Bilaga 4 Underhållsplan brygganläggningar 2014

Bilaga 5.0 Underlag från P A Gerdin ang Älevarpsbryggan (2014-03-24)(1)

Bilaga 5.1 Beslutsunderlag inför stämman 2012 Anläggning av brygga Älevarp (mars 2012)(1)

Bilaga 5.2 Minnesanteckningar Planeringsmöte (2013-07-27)

Bilaga 6 Budget 2014

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF-2014

Bilaga 8 Val HÖSF 2014

Bilaga 9 Webbsidan

Bilaga 10 Informationsblad HÖSF 2014-03-26

Bilaga 11 Fullmakt(1)

Österåkers kommun gräver ner fiber på ön.

2014-03-25
Nu har kommunen grävt färdigt slingan upp mot Blåbärsstigen.
Anslutningar till var och en fastighet kommer att göras senare under våren.

2013-12-23 09.51.36

Läs mer här om hur det påverkar oss:
Medlemsinfo HÖSF 2013-12-20

Bredband etapp 1 Husarö  Bredband etapp 1 Husarö