Föreningsstämma

KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma, Husarö Östergårds Samfällighetsförening
Datum: Lördagen den 26 april 2014 kl. 13:00
Plats: Bystugan på Husarö
Handlingarna skickas även till medlemmarna per e-­post

Välkomna!
Stockholm/Husarö
2014-­‐04-­‐03
Styrelsen

Här finner du Dagordningen och alla bilagor till stämman:

Dagordning föreningsstämma HÖSF 2014-04-26

Bilageförteckning

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse 2013

Bilaga 2 Bokslut 2013(1)

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2013

Bilaga 4 Underhållsplan brygganläggningar 2014

Bilaga 5.0 Underlag från P A Gerdin ang Älevarpsbryggan (2014-03-24)(1)

Bilaga 5.1 Beslutsunderlag inför stämman 2012 Anläggning av brygga Älevarp (mars 2012)(1)

Bilaga 5.2 Minnesanteckningar Planeringsmöte (2013-07-27)

Bilaga 6 Budget 2014

Bilaga 7 Debiteringslängd HÖSF-2014

Bilaga 8 Val HÖSF 2014

Bilaga 9 Webbsidan

Bilaga 10 Informationsblad HÖSF 2014-03-26

Bilaga 11 Fullmakt(1)