Protokoll HÖSF årsstämma 28 april 2018

Stämmoprotokoll, röstlängd, debiteringslängd och övriga handlingar från stämman finns nu tillgängliga under fliken Stämmor/Stämma 2018-04-28

MVH styrelsen

Välkomna till årsstämma 28 april, 13.00-15.00 i Bystugan

Kallelse till Husarö Östergårds Samfällighetsförenings föreningsstämma

Bilaga 1-Förvaltningsberättelse 2018A

Bilaga 2-Bokslut 2017A

Bilaga 3-Revisonsberättelse 2018A 

Bilaga 4-Underhålls-och-förnyelseplan-2018A Bilaga 5-Budget 2018A

Bilaga 6-Debiteringslängd 2018 HÖSF-preliminär-att fastställas 18-04-28

Bilaga 7-Valberedningens förslag stämman 2018 

Fullmakt att rösta på Husarö Östergårdens samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2018-04-28

Välkomna!

Mvh

Styrelsen

Höststäddag

Välkomna till höststaddagen den 7 Oktober.

Vi samlas som vanligt kl 10:00 vid GA-2

Välkomna!

Styrelsen

För dig som inte kan komma på arbetsdagen. Välj arbetsområde här:

Arbetsområden-GA-5_Priolista 

Meddela gärna vad du vill göra till Anita

Bryggfest vid GA:2

Den årliga bryggfesten arrangeras i sommar 2017 av GA:2

Lördagen den 22 juli kl:18.00.

Välkomna!

Uppdaterad fastighetskarta över Östergården

Uppdaterad med den nya fastigheten 1:57

/Styrelsen

Båtar på land

Vilken sommar vi fick uppleva! Härligt båtväder och ändå förblev några båtar kvar på land. Tanken med båtuppdragningsplatserna är att de ska användas till vinterförvaring av båtar, inte som en plats för långtidsförvaring av båtar som inte används. Över tiden skulle vi i så fall att få en väldig massa båtar liggande. Till nästa år vore det därför toppen om alla båtar som inte är tänkta att sjösättas flyttades till en mer lämplig plats för långtidsförvaring. Om ni inte har plats på den egna tomten kan säkert Östermännen hjälpa till med förvaring/bortforsling.

med varma hösthälsningar

Styrelsen

Save the date!

För Höststäddagen!
Lördagen den 15 Oktober kl 10.00
Städar vi våra gemensamma grönområden.

Bryggfest vid GA:4

Den årliga bryggfesten arrangeras i sommar av GA4
lördagen den 23 juli kl. 18:00
Välkomna!